اساس کار پنل های خورشیدی

انرژی و سلول های خورشیدی

انرژی خورشید ذرات ریزی به نام فوتون ها هستند که به زمین می تابد.سلول های خورشیدی که به اصطلاح ماژول فتوولتائیک گفته می شود از پنل های خورشیدی تشکیل شده اند  و از راه های مناسب جهت گرد آوری این انرژی هستند.

چگونگی تولید برق از پنل های خورشیدی

پنل های خورشیدی از ماده نیمه رسانا ساخته می شوند که لایه‌های متعددی دارند. سلول صفحه فتوولتاییک لایه ای است که برق در آن تولید می شود. لایه شیشه ای و لایه پوششی برای محافظت از سلول های خورشیدی هستند.

هر سلول فتوولتاییک یک لایه منفی که دارای الکترون و یک لایه مثبت که دارای فضاهای خالی است تشکیل شده است. با حرکت الکترون ها و انتقال به فضاهای خالی که توسط انرژی خورشید صورت می گیرد، جریان الکتریسیته تولید می شود. این پدیده را اثر فتوولتاییک (Photovoltaic effect) می‌نامند.

تبدیل جریان برق مستقیم به جریان متناوب در صفحه های خورشیدی

صفحه های خورشیدی جریان برق مستقیم (DC) تولید می کنند، اما لوازم برقی با جریان برق متناوب(AC) کار می کنند.به همین منظور از مبدل ها استفاده می شود.مبدل ها نقش مهمی در  سیستم های خورشیدی دارند.

مبدل ها به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. ریز مبدل ها (Microinverter)
  2. مبدل رشته‌ای  (String inverter)

ریزمبدل‌ها (microinverter) خروجی بیشتر ولی گرانتر هستند. هر ریزمبدل، توان الکتریکی یک یا دو صفحه خورشیدی را می تواند تبدیل کند.

مبدل رشته ای که به آن ها مبدل مرکزی هم گفته می شود، توانایی تبدیل توان الکتریکی چندین صفحه خورشیدی که به هم متصل هستند را دارد.

در صورتی که برق تولید شده توسط صفحه های خورشیدی بیش از نیاز کاربر باشد، می تواند برق اضافی را به شرکت های تأمین برق فروخته تا دیگران استفاده کنند. اگر عکس آن اتفاق بیفتد و نیاز کاربر بیش از  تولید برق صفحه های خورشیدی باشد، مابقی نیازش را از شرکت تأمین برق خریداری می کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *