کاربرد لیزر در دهان و دندان

 کاربردهای لیزر در دندانپزشکی به سه گروه کلی تقسیم می­ شوند:

  1. تشخیص
  2. درمان
  3. آثار شبه­ دارویی لیزرهای کم ­توان یا کم­ شدت

در مرحله­ ی تشخیص، لیزر به­ عنوان ابزار تشخیصی به کمک دندانپزشــک می­ آید. مهمترین مزیت لیزر در تشخیص ســاده ­ی پوســیدگی­ های دندانی در مراحل اولیه­ ی پوســیدگی است. در این مرحله، لیزر به دندانپزشک کمک می­کند تا با پدیده­ ی فلورسنت که ناشی از تقابل یک لیزر دیودی و بافت دندانی است، نه تنها پوسیدگی را تشخیص دهــد بلکه روند فعالیت آن را نیز دریابد؛ در حال حاضر ابزاری برای کشــف این موضوع وجود نــدارد.

مزیت دیگر لیزر این اســت که قبل از آنکه مقدار زیادی از بافت ­هــای دندانی از بین برود، می­توان با روش­ های پیشگیری آن را کنترل کرد؛ در حقیقت می ­توان بیماران دارای خطر بالای پوســیدگی را جدا کرد و مورد توجه قرار داد. همچنین دوره­ های مراجعه بــرای درمان­ های دندانپزشــکی را در زمان­های کوتاه تــری تعیین کرد. در جراحی بافت نرم، لیزر مانند چاقو عمل می­کند، اما نســبت به چاقو دارای مزیت ­هایی اســت. اول آنکه در مســیر برش، مکانیسم آن به گونه­ ای است که انعقاد مناسبی ایجاد می­کند. این مسئله برای عده­ ای که مشــکلات انعقادی دارند، یک مزیت محسوب می­ شود. همچنین با انعقاد حاصل­ شــده، جراح دید بهتری نســبت به ناحیه ­ی جراحی خواهد داشت. دوم اینکه با بســته شــدن عروق لنفاوی، ورم و التهاب ناشی از جراحی نیز کمتر می­ شــود و در نهایت، بیمار ناراحتی­ های کمتری متعاقب اعمال جراحی خواهد داشــت. همچنین ترمیم ناحیه­ ی جراحی با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. در ضمن جراح با لیزر قادر اســت برش­ هایی بســیار ریز، دقیق و کنترل ­شــده انجام دهد حتی می­ تــوان زمان برش را در حد چند میلیونیوم ثانیه در لیزرهای پالســی کاهش داد. این مزیت ­ها به جراحان کمــک می­کند در جراحی­ های بافت ­های نرم دهانــی، به­ ویژه اگر در حد میکروسکوپی باشد، قدرت مانور بهتری داشته باشند. این امکانی است که هیچ چاقویی برای آنها مهیا نمی­ کند.

تشخیص سرطان ­های ناحیه­ ی دهان با استفاده از روش­ های جدیدی است که به کمک تزریق یک ماده­ ی حساس به لیزر انجام می­شود؛ این ماده حساس به نور است و می­ توان به­ کمک تجمع این ماده در سلول ­های  ســرطانی و بازتاب پرتوهای فلورســنت از ضایعه، این قبیل سرطان ­ها را تشخیص داد. همچنین با تهیه­ ی هولوگرام ­های لیزری، درمانگر قادر خواهد بود نماهای ســه­ بعدی از ناهنجاری ­های فکی و دهانی را به تصویر بکشد. جراحی بافت نرم دهان شــامل نمونه­ برداری، برداشتن ضایعات تومورال، برداشتن ضایعات استخوانی و درمانی مقطعی آن نیز از کاربردهای لیزر است. درحال­ حاضــر، لیزرهــا در تمام تخصص ­های دهگانه­ ی دندانپزشــکی در بسیاری از امور کاربرد دارند. برای نمونه در درمان ریشه ­ی دندان، ضدعفونی کردن کانال دندانی به یک معضل اساســی برای متخصصان درمان ریشه­ ی دندان تبدیل شده است که با بهره ­گیری از فناوری لیزر این مشکل نیز تا حدودی حل شده است. ســه نوع لیزر در دندانپزشکی استفاده می­شــود که عبارت­انداز: لیزر CO2، لیزر اربیوم و لیزر دیود لیزر CO2 با طول­ مــوج 10/6 میکرومتر دارای کاربردهایی مانند برش و ابلیشــن بافت نرم، اصلاح فرم حاشــیه­ های لثه با هدف زیبایی، درمان ضایعات اولسراتیو دهانی و حذف اپیتلیال ­های نکروزشده در حین جراحی بازسازی­ کننده­ ی لثه می­ باشــد. دندانپزشکان جراح که سال­ ها به­ جای تیغ جراحــی، با لیزر CO2 کار کرده­ اند آن را ابزاری بی­ اســترس و باســرعت ارزیابی کرده ­اند و Er:YaG ، ER:YSGG و Cr,Er:YSGG  با محدوده­ ی طول­ موجی 2780 تا 2940 نانومتر برای درمان ­های ریشه­ ی دندانی، جراحی­ ها و جرم ­گیری­ های گســترده و زدودن بافت­ های نکروز شده از سطح دندان، خارج کردن نواحی پوســیده در مناطق خاص و حســاس، تهیه­ ی حفرات ترمیمی در مینــا و عاج دندان و لیزر Nd:YAG برای درمان التهاب ­ها و ضایعات عروقی بافت نرم دهانی به ­کار می­ روند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *